./img/20090116105146_IMGP4046.JPG‚Ìexifî•ñ

Tweet Follow us
ERR no image: http://c5x.org/lib/af.pngtop è¾žæ›¸ ã‚«ã‚¯ãƒ†ãƒ« ç§‘å­¦ Web制作 URL短縮 å†™çœŸç´ æ 2ch倉庫  more≫ 

FILE

FileName: 20090116105146_IMGP4046.JPG
FileDateTime: 1304480597
FileSize: 11871218
FileType: 2
MimeType: image/jpeg
SectionsFound: ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF, INTEROP

COMPUTED

html: width="4672" height="3104"
Height: 3104
Width: 4672
IsColor: 1
ByteOrderMotorola: 1
UserComment: :landscape:@0101n+FL=135+FN=2.5
UserCommentEncoding: UNDEFINED
Thumbnail.FileType: 2
Thumbnail.MimeType: image/jpeg

IFD0

ImageDescription: ‘åãé
Make: PENTAX Corporation
Model: PENTAX K20D
Orientation: 1
XResolution: 72/1
YResolution: 72/1
ResolutionUnit: 2
Software: Able CV Exif Writer Ver4.1
DateTime: 2009:01:16 10:51:46
Artist: l'Ours (http://ours.be/)
YCbCrPositioning: 2
Exif_IFD_Pointer: 658
UndefinedTag:0xC4A5: PrintIM0300!Ö  4ÿƒƒƒƒƒ€€€€   D ÿƒƒƒ€ ' '—'°''^'‹'Ë'å'

THUMBNAIL

Compression: 6
XResolution: 72/1
YResolution: 72/1
ResolutionUnit: 2
JPEGInterchangeFormat: 5726
JPEGInterchangeFormatLength: 7635

EXIF

ExposureTime: 1/4000
FNumber: 0/10
ExposureProgram: 1
ISOSpeedRatings: 200
ExifVersion: 0221
DateTimeOriginal: 2009:01:16 10:51:46
DateTimeDigitized: 2009:01:16 10:51:46
ComponentsConfiguration: 
ExposureBiasValue: 0/10
MeteringMode: 2
Flash: 16
FocalLength: 13500/100
414f4300 4d4d004e 00000001 00000004 AOC.MM.N........
04010200 00010003 00000001 00000000 ................
00050004 00000001 00012cd2 00060007 ..........,.....
00000004 07d90110 00070007 00000003 ................
0a332e00 00080003 00000001 00050000 .3..............
000c0003 00000002 0001003f 000d0003 ................
00000001 00030000 000e0003 00000001 ................
fffe0000 00120004 00000001 00000019 ................
00130003 00000001 00000000 00140003 ................
00000001 00090000 00160003 00000001 ................
00320000 00170003 00000001 00010000 .2..............
00180003 00000002 00000000 00190003 ................
00000001 00000000 001a0003 00000001 ................
00010000 001d0004 00000001 00000000 ................
001f0003 00000001 00010000 00200003 ................
00000001 00010000 00210003 00000001 .........!......
00020000 00220003 00000001 00000000 ....."..........
00230003 00000001 00380000 00240003 .#.......8...$..
00000001 00380000 00250003 00000001 .....8...%......
00000000 00260003 00000001 00000000 .....&..........
00270007 00000004 fefffffc 00280007 .'...........(..
00000004 fefffffc 002d0003 00000001 .........-......
0a000000 00320007 00000004 00000000 .....2..........
00330001 00000003 0b000000 00340001 .3...........4..
00000004 00000000 00370003 00000001 .........7......
00000000 003d0003 00000001 20000000 ................
003e0001 00000004 1c1c0000 003f0001 .>..............
00000003 01000000 00400003 00000001 ................
00320000 00410003 00000001 00000000 .2...A..........
00470006 00000001 11000000 00480003 .G...........H..
00000001 00000000 00490003 00000001 .........I......
00000000 004d0009 00000001 00000000 .....M..........
004f0003 00000001 00040000 00500003 .O...........P..
00000001 00000000 005c0001 00000004 ................
01078621 005d0007 00000004 f215c1e3 ...!............
00620003 00000001 00030000 00670003 .b...........g..
00000001 00010000 00680001 00000001 .........h......
01000000 00690007 00000004 01000000 .....i..........
00700001 00000001 01000000 00710001 .p...........q..
00000001 02000000 00720008 00000001 .........r......
00000000 00730003 00000001 ffff0000 .....s..........
00740003 00000001 ffff0000 02000003 .t..............
00000004 00000808 02010003 00000004 ................
00000810 02050007 00000014 00000818 ................
02060007 00000010 0000082c 02070007 ...........,....
0000002d 0000083c 02080007 0000001b ...-...<........
0000086a 02090007 00000010 00000886 ...j............
020a0007 00000010 00000896 020b0007 ................
00000010 000008a6 020d0003 00000004 ................
000008b6 020e0003 00000004 000008be ................
020f0003 00000004 000008c6 02100003 ................
00000004 000008ce 02110003 00000004 ................
000008d6 02120003 00000004 000008de ................
02130003 00000004 000008e6 02140003 ................
00000004 000008ee 02150004 00000005 ................
000008f6 02160007 00000007 0000090a ................
021f0007 0000000c 00000912 02220007 ............."..
00000012 0000091e 02260007 00000009 .........&......
00000930 03ff0007 00000c80 0000093a ...0............
00000000 00000000 00000000 3b002000 ................
20002be0 0bc00020 00202800 04000000 ..+.......(.....
6103fc84 a4742840 a4002840 00a40200 a....t(...(.....
ff48488c 10400092 01000000 01000000 .HH.............
00000000 00000000 00000000 00000000 ................
00000000 00000000 00000000 00000000 ................
00000000 000000f0 3f190000 00003018 ..............0.
00000000 00000000 00000000 00000000 ................
3000968f 9c9b9c98 928c978e 8b888b8b 0...............
9b890000 00000000 00000000 00000000 ................
00000000 00000000 00000000 00000000 ................
00003700 20002000 283b3eb8 20002000 ..7.....(.>.....
1e9c3a4f 20002000 2391234a 20002000 ...O....#.#J....
4aa248c8 20002000 25e63dc1 20002000 J.H.....%.......
2b25399e 20002000 35a43a4f 20002000 +%9.....5..O....
25e60001 2cd20132 65ee0000 00020000 %...,..2e.......
00010000 18b20241 aca40101 ff000020 .......A........
00000036 27001f1f 05052083 1f641f7d ...6'........d..
209c2148 20f61f33 1f0a0000 d80fffdf ..!H...3........
dfdb7700 0000006f 00700070 00700000 ..w....o.p.p.p..
1b9c0000 23c70000 1edf234a 20002023 ....#.....#J...#
4aa20011 0011001d 2000113e 207f2227 J..........>.."'
25900008 00070008 00060009 00070008 %...............
00060080 001cfffb 00080000 00000000 ................
00000000 00000000 00000000 00000000 ................
000010f2 200000aa 00aa0000 00800000 ................
0100006f 00700070 00700000 00000000 ...o.p.p.p......
00000000 000100a4 00ad00b6 00bf00c5 ................
00cb00d2 00d500d7 00d700d4 00ce00ca ................
00c300bb 00b300a8 00b200bb 00c400cb ................
00d200d7 00dc00de 00dd00da 00d500ce ................
00c700c0 00b700ae 00b800c1 00ca00d2 ................
00d800de 00e100e3 00e200e0 00d900d3 ................
00cc00c4 00bb00b3 00bc00c6 00cf00d7 ................
00de00e3 00e800ea 00e900e5 00df00d7 ................
00cf00c7 00bd00b8 00c100cb 00d400dc ................
00e300ea 00ed00f0 00ed00ea 00e300dc ................
00d400cb 00c100bb 00c500cf 00d900e1 ................
00e600f0 00f300f9 00f300ef 00e800df ................
00d600cd 00c300c0 00c900d3 00dd00e6 ................
00ef00f4 00f800f6 00f800f3 00eb00e2 ................
00d900d0 00c500c2 00cc00d6 00e100e9 ................
0105010c 0110011e 00fc00f6 00ef00e6 ................
00dd00d3 00c700c5 00cf00da 00e500ed ................
01af01e5 01cb01c7 010000fb 00f200e9 ................
00e000d5 00ca00c9 00d300de 00e800f1 ................
01c7025c 0254025f 00fc00ff 00f600ec .....T..........
00e200d8 00cc00cb 00d500e1 00eb00f5 ................
022a027b 024c028c 015d0103 00fa00f0 .*...L..........
00e600da 00ce00cd 00d800e3 00ef00fa ................
0189028a 02400229 01cf0159 00fd00f3 .......)...Y....
00e900dd 00d200ce 00da00e7 00f20123 ...............#
006b0118 003c0049 01c2015f 010000f6 .k...<.I........
00eb00e0 00d400d0 00dd00e9 00f500ca ................
002b0025 0023002a 001d0032 010400fa .+.%.#.*...2....
00ef00e2 00d700d3 00df00eb 00f90062 ...............b
00380046 00340030 003200d6 010700fd .8.F.4.0.2......
00f200e6 00d900d4 00e000ec 01800061 ...............a
00690059 004a0051 005200da 010900ff .i.Y.J.Q.R......
00f400e8 00dc0184 019c01b1 01c701d8 ................
01e801f5 01fd0201 01ff01f8 01eb01df ................
01ce01bb 01a8018e 01a601bc 01d101e3 ................
01f30200 0209020d 020a0203 01f501e8 ................
01d601c3 01ae019b 01b201c7 01de01f1 ................
0201020f 0218021b 02180210 020101f3 ................
01e001cc 01b701a6 01bd01d4 01eb01fe ................
0210021d 0226022a 0225021c 020e01fd .....&.*.%......
01e901d4 01bd01b0 01c801e0 01f60209 ................
021c022b 02330236 02310227 02180206 ...+.3.6.1.'....
01f201da 01c401ba 01d201ea 02010216 ................
020f0238 02400243 023e0233 0221020f ...8...C.>.3.!..
01fa01e1 01ca01c1 01d901f2 020a021e ................
022e0243 024b0239 0249023c 02290216 ...C.K.9.I.<.)..
020001e7 01ce01c6 01e101f8 02120227 ...............'
023d0261 0274025b 02530244 0231021d ...a.t...S.D.1..
020701ec 01d401cd 01e70200 021a0230 ...............0
03ac0427 03eb03ee 025d024e 02390225 ...'.......N.9.%
020d01f2 01d901d2 01ed0207 02220238 .............".8
03c90515 0505051d 02510257 0241022c .........Q.W.A.,
021301f8 01de01d7 01f3020d 02290240 .............)..
044f055a 04eb057f 0318025f 024a0233 .O.Z.........J.3
021a01fe 01e301da 01f70212 022e023e ...............>
0339057a 04d6048f 03bb030e 0252023a .9.z.........R..
02210204 01e901df 01fc0218 02340271 .!...........4.q
00d3023f 00790084 03bc02d6 02590241 .....y.......Y.A
02270209 01ee01e3 01ff021b 023901ae .'...........9..
004f0044 0044004e 00340067 025f0248 .O.D.D.N.4.g...H
022d020f 01f401e5 02030220 023f00af .-..............
00690087 0066005b 006001d6 0266024d .i...f.......f.M
02330214 01fa01e8 02060223 030600a8 .3.........#....
00b400a1 00890094 009a01c4 026c0253 .............l.S
0237021a 01fe0188 019f01b4 01cb01db .7..............
01eb01f8 02010205 020301fc 01f001e3 ................
01d101bf 01ab0192 01a901be 01d501e7 ................
01f60205 020d0211 020f0207 01fa01eb ................
01d901c6 01b2019e 01b501cc 01e201f5 ................
02060213 021b0220 021c0214 020601f6 ................
01e401d0 01ba01aa 01c201d8 01ee0201 ................
02130221 022a022d 022a0221 02110200 ...!.*.-.*.!....
01ed01d8 01c201b3 01cc01e3 01fb020e ................
0220022f 0237023a 0237022c 021c020a .../.7...7.,....
01f601df 01c701bd 01d601ed 02050219 ................
0213023c 02440249 02420237 02250212 ...<.D.I.B.7.%..
01fe01e5 01ce01c4 01de01f5 020e0223 ...............#
02330247 0251023d 024d0240 022d021a .3.G.Q...M...-..
020501eb 01d201cb 01e401fd 0217022c ...............,
023c0266 0273025d 0257024a 02360222 .<.f.s...W.J.6."
020b01f1 01d801d0 01eb0204 021e0235 ...............5
03ab0423 03ea03ec 02610253 023e022a ...#.....a.S.>.*
021101f7 01de01d6 01f2020a 0225023d .............%..
03cb0516 050a051f 0256025c 02460230 .........V...F.0
021801fd 01e201db 01f60211 022c0244 .............,.D
0447055d 04e90583 03110265 024e0237 .G.........e.N.7
021e0201 01e801df 01fc0217 02330241 .............3.A
03400580 04de04a0 03b6030f 0256023f .............V..
02250208 01ed01e2 01ff021b 0238027a .%...........8.z
00dd0251 007a008c 03ce02df 025d0244 ...Q.z.........D
022b020e 01f301e7 02040220 023e01b0 .+...........>..
004f0045 0043004e 00340069 0265024c .O.E.C.N.4.i.e.L
02310214 01f801ea 02070224 024300b0 .1.........$.C..
00690088 0067005a 006001d8 026a0252 .i...g.Z.....j.R
02370219 01fd01ec 020a0227 030b00a9 .7.........'....
00b300a1 00890097 009a01cb 02700257 .............p.W
023d021e 020301cf 01eb0206 02200234 ...............4
02480256 025f0264 0261025a 024a023c .H.V...d.a.Z.J.<
022b0217 020301d9 01f4020f 0229023e .+...........).>
02520260 0269026f 026c0261 02530242 .R...i.o.l.a.S.B
0230021c 020701e4 0200021a 0235024b .0...........5.K
025f026f 0277027b 0278026e 025d024c ...o.w...x.n...L
023a0224 020e01f1 020b0225 02400257 ...$.......%...W
026c027b 02840287 02840279 02680256 .l.........y.h.V
0242022b 021401fb 02160230 024c0264 .B.+.......0.L.d
02780289 02900295 028f0283 0271025f .x...........q..
024a0231 02190204 021e023a 0256026e .J.1.........V.n
02560294 029d029e 029a028e 027a0267 .V...........z.g
02510237 021e020a 02250241 025e0277 .Q.7.....%.A...w
0280029e 02a80285 02a30296 0282026e ...............n
0255023c 0222020f 022a0247 0265027f .U.<."...*.G.e..
01b70200 022d021c 02ac029f 028a0274 .....-.........t
025c0240 02260213 022f024c 026a0285 .....&.../.L.j..
029702dd 02b602bb 02b602a7 0290027b ................
02610246 022b0218 02350251 0271028c .a.F.+...5.Q.q..
02b4037d 037a0382 02a102b0 02980282 .....z..........
0267024a 022f021b 02380255 02760293 .g.J./...8.U.v..
032303b1 036703c9 02cf02b6 029f0287 .#...g..........
026d024e 0234021d 023c025b 027b0283 .m.N.4...<......
025703cb 03550331 028002dd 02a7028e .W...U.1........
02730255 02380220 023f025e 027f0284 .s.U.8..........
00a6019c 0062006c 02a20201 02ad0294 .....b.l........
0278025a 023d0223 02410260 028201a1 .x.Z...#.A......
00400037 003a003f 002c0069 02b3029a ...7.....,.i....
027d0260 02420225 02430264 02850089 .....B.%.C.d....
00540071 005b004e 005201f2 02b9029f .T.q...N.R......
02830265 02480226 02460266 0266007f ...e.H.&.F.f.f..
00890083 0074007e 008101c7 02bd02a3 .....t..........
02870268 024b0000 06c00000 06c00000 ...h.K..........
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c0 ......
UserComment: :landscape:@0101n+FL=135+FN=2.5
FlashPixVersion: 0100
ColorSpace: 1
ExifImageWidth: 4672
ExifImageLength: 3104
InteroperabilityOffset: 5602
SensingMethod: 2
FileSource: 
SceneType: 
CustomRendered: 0
ExposureMode: 1
WhiteBalance: 0
FocalLengthIn35mmFilm: 202
SceneCaptureType: 0
Contrast: 0
Saturation: 0
Sharpness: 2
SubjectDistanceRange: 3

INTEROP

InterOperabilityIndex: R98
InterOperabilityVersion: 0100

ƒ^ƒCƒgƒ‹: ‘åãé
ƒJƒƒ‰: PENTAX K20D
ƒVƒƒƒbƒ^[‘¬“x: 1/4000 sec
i‚è: F2.5
Å“_‹——£: 135 mm
Å“_‹——£(35mmŠ·ŽZ): 202 mm
ISO: 200
˜Io•â³: 0 EV
ƒtƒ‰ƒbƒVƒ…: •sŽg—p
“úŽž: 2009:01:16 10:51:46
‰æ‘œ‚ÌŒü‚«: 1
ŒÅ’è: ŽèŽ‚¿
‰æ‘œ•: 4672
‰æ‘œ‚: 3104
‰æ‘œ”ä: 33/50
ƒRƒƒ“ƒg: :landscape:
ƒtƒH[ƒJƒXƒ‚[ƒh: MF
ƒzƒƒCƒgƒoƒ‰ƒ“ƒX: ƒI[ƒg
ŽB‰eƒ‚[ƒh: ƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹
LensID: 0101n
ƒŒƒ“ƒY: SMC PENTAX 135mm F2.5
LensID‚ɂ‚¢‚Ä: 16i“ñŒ…(0x0000)‚ÌLensID‚ÍK10D‚ÅŽB‰e‚µ‚ÄŠm”F‚µ‚½AMakerNote‚Ì0x003fƒ^ƒO‚Ì’l‚Å‚·B0x0000a, b‚È‚Ç‚Í“¯‚¶ID‚̃Œƒ“ƒY‚ðŽ¯•Ê‚·‚邽‚߁A“–ƒXƒNƒŠƒvƒg‚Å“ÆŽ©‚ÉŠ„‚è“–‚Ä‚½ƒR[ƒh‚Å‚·BXX01‚Ȃǂ̓Rƒ“ƒpƒNƒgƒfƒWƒJƒ—p‚É“–ƒXƒNƒŠƒvƒg‚Å“ÆŽ©‚ÉŠ„‚è“–‚Ä‚½ƒR[ƒh‚Å‚·B
LensID‚̃ŠƒXƒg


ERR no image: http://c5x.org/lib/af.pngtop è¾žæ›¸ ã‚«ã‚¯ãƒ†ãƒ« ç§‘å­¦ Web制作 URL短縮 å†™çœŸç´ æ 2ch倉庫  more≫ 
Copyright © by ★l'OURS, Update: 2011-05-03 21:22 webmaster@ours.be

カスタム検索


ERR no image: http://c5x.org/lib/mb_ezweb.gifERR no image: http://c5x.org/lib/mb_imode.gifERR no image: http://c5x.org/lib/mb_yketai.gif
URLをメール
携帯ではご覧になれないページもあります。
147-30