./img/20090220103458_IMGP5321.JPG‚Ìexifî•ñ

Tweet Follow us
ERR no image: http://c5x.org/lib/af.pngtop è¾žæ›¸ ã‚«ã‚¯ãƒ†ãƒ« ç§‘å­¦ Web制作 URL短縮 å†™çœŸç´ æ 2ch倉庫  more≫ 

FILE

FileName: 20090220103458_IMGP5321.JPG
FileDateTime: 1304483154
FileSize: 11664288
FileType: 2
MimeType: image/jpeg
SectionsFound: ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF, INTEROP

COMPUTED

html: width="4672" height="3104"
Height: 3104
Width: 4672
IsColor: 1
ByteOrderMotorola: 1
ApertureFNumber: f/5.8
UserComment: :landscape:
UserCommentEncoding: UNDEFINED
Thumbnail.FileType: 2
Thumbnail.MimeType: image/jpeg

IFD0

ImageDescription: ‘åãé
Make: PENTAX Corporation
Model: PENTAX K20D
Orientation: 1
XResolution: 72/1
YResolution: 72/1
ResolutionUnit: 2
Software: Able CV Exif Writer Ver4.1
DateTime: 2009:02:20 10:34:58
Artist: l'Ours (http://ours.be/)
YCbCrPositioning: 2
Exif_IFD_Pointer: 658
UndefinedTag:0xC4A5: PrintIM0300!Ö  4ÿƒƒƒƒƒ€€€€   D ÿƒƒƒ€ ' '—'°''^'‹'Ë'å'

THUMBNAIL

Compression: 6
XResolution: 72/1
YResolution: 72/1
ResolutionUnit: 2
JPEGInterchangeFormat: 5706
JPEGInterchangeFormatLength: 6222

EXIF

ExposureTime: 1/1000
FNumber: 58/10
ExposureProgram: 3
ISOSpeedRatings: 200
ExifVersion: 0221
DateTimeOriginal: 2009:02:20 10:34:58
DateTimeDigitized: 2009:02:20 10:34:58
ComponentsConfiguration: 
ExposureBiasValue: 0/10
MeteringMode: 3
Flash: 16
FocalLength: 30000/100
414f4300 4d4d004e 00000001 00000004 AOC.MM.N........
04010200 00010003 00000001 00000000 ................
00050004 00000001 00012cd2 00060007 ..........,.....
00000004 07d90214 00070007 00000003 ................
0a223a00 00080003 00000001 00050000 ."..............
000c0003 00000002 0001003f 000d0003 ................
00000001 00100000 000e0003 00000001 ................
fffe0000 00120004 00000001 00000064 ...............d
00130003 00000001 003a0000 00140003 ................
00000001 00090000 00160003 00000001 ................
00320000 00170003 00000001 00020000 .2..............
00180003 00000002 00000000 00190003 ................
00000001 00000000 001a0003 00000001 ................
00010000 001d0004 00000001 00007530 ..............u0
001f0003 00000001 00010000 00200003 ................
00000001 00040000 00210003 00000001 .........!......
00060000 00220003 00000001 00000000 ....."..........
00230003 00000001 00380000 00240003 .#.......8...$..
00000001 00380000 00250003 00000001 .....8...%......
00000000 00260003 00000001 00000000 .....&..........
00270007 00000004 fefffffc 00280007 .'...........(..
00000004 fefffffc 002d0003 00000001 .........-......
39800000 00320007 00000004 00000000 9....2..........
00330001 00000003 05000000 00340001 .3...........4..
00000004 00000000 00370003 00000001 .........7......
00000000 003d0003 00000001 20000000 ................
003e0001 00000004 1c1c0000 003f0001 .>..............
00000003 07ec0000 00400003 00000001 ................
00320000 00410003 00000001 00000000 .2...A..........
00470006 00000001 0f000000 00480003 .G...........H..
00000001 00000000 00490003 00000001 .........I......
00000000 004d0009 00000001 00000000 .....M..........
004f0003 00000001 00010000 00500003 .O...........P..
00000001 00000000 005c0001 00000004 ................
01076049 005d0007 00000004 f204d1f2 ...I............
00620003 00000001 00030000 00670003 .b...........g..
00000001 00010000 00680001 00000001 .........h......
01000000 00690007 00000004 01000000 .....i..........
00700001 00000001 01000000 00710001 .p...........q..
00000001 02000000 00720008 00000001 .........r......
00000000 00730003 00000001 ffff0000 .....s..........
00740003 00000001 ffff0000 02000003 .t..............
00000004 00000808 02010003 00000004 ................
00000810 02050007 00000014 00000818 ................
02060007 00000010 0000082c 02070007 ...........,....
0000002d 0000083c 02080007 0000001b ...-...<........
0000086a 02090007 00000010 00000886 ...j............
020a0007 00000010 00000896 020b0007 ................
00000010 000008a6 020d0003 00000004 ................
000008b6 020e0003 00000004 000008be ................
020f0003 00000004 000008c6 02100003 ................
00000004 000008ce 02110003 00000004 ................
000008d6 02120003 00000004 000008de ................
02130003 00000004 000008e6 02140003 ................
00000004 000008ee 02150004 00000005 ................
000008f6 02160007 00000007 0000090a ................
021f0007 0000000c 00000912 02220007 ............."..
00000012 0000091e 02260007 00000009 .........&......
00000930 03ff0007 00000c80 0000093a ...0............
00000000 00000000 00000000 3a602000 ................
20002680 05c00221 00202800 04000000 ..&....!..(.....
61039c84 7c6d2840 966d2840 00a40180 a....m(..m(.....
006d6d94 2040009b 870000ec 70289663 .mm.........p(.c
41540c0c 697aaa70 2801539d fbffffff AT..iz.p(.S.....
ec2d640c 1020aa0a 00000010 00bff0ec .-d.............
8000a3dc 000000f0 3f000000 00009618 ................
2a000000 00000000 00000000 00000000 *...............
00009b9b 9ea19fa2 9c989c95 9396968f ................
9f940000 00000000 00000000 00000000 ................
00000000 00000000 00000000 00000000 ................
00003700 20002000 283b3eb8 20002000 ..7.....(.>.....
1e9c3a4f 20002000 2391234a 20002000 ...O....#.#J....
4aa248c8 20002000 25e63dc1 20002000 J.H.....%.......
2b25399e 20002000 35a43a4f 20002000 +%9.....5..O....
25e60001 2cd20132 65ee0000 00020000 %...,..2e.......
00010000 18b20241 bbb30101 ff000020 .......A........
e020fff4 08001f1f 01132083 1f641f7d .............d..
209c2148 20f61f33 1f0a0000 d80fffdf ..!H...3........
a7eb7600 0000006f 00700070 00700000 ..v....o.p.p.p..
1b9c0000 23c70000 1edf234a 20002023 ....#.....#J...#
4aa2000e 000e001d 2000113e 207f2227 J..........>.."'
25900008 00070008 00060009 00070008 %...............
00060080 001cfffb 00080000 00000000 ................
00000000 00000000 00000000 00000000 ................
000010f2 2000008e 008e0000 00800000 ................
0100006f 00700070 00700000 00000000 ...o.p.p.p......
00000000 00010077 007e0087 0091009a .......w........
00a000a7 00aa00ae 00ae00ac 00a600a3 ................
009d0097 00900076 007d0086 008f0097 .......v........
009f00a5 00aa00ae 00ad00ac 00a600a3 ................
009e009a 00910077 007d0084 008b0094 .......w........
009c00a4 00aa00ae 00ad00aa 00a600a4 ................
00a0009b 0092007d 007e0086 008a0091 ................
009a00a0 00aa00af 00ae00aa 00a700a6 ................
00a1009b 00930081 0084008a 008b0090 ................
0097009e 00a900af 00af00ac 00a700a5 ................
00a0009b 00940084 008a008b 008b008f ................
0094009c 00a600af 00b000ae 00a700a4 ................
009f009a 00920086 008a008b 008d008f ................
0092009a 00a300ac 00af00ae 00a700a3 ................
009d0097 00900086 008a008a 008c00a6 ................
0092009c 00a000a7 00aa00a9 00a500a0 ................
009a0095 008f0082 00860088 008c00a7 ................
009700c1 009e00a4 00a500a4 00a0009d ................
00960092 008b007f 00820089 008b009e ................
00c900ba 009c00a0 00a0009f 009c009a ................
0093008f 0087007e 007f008a 00890116 ................
0136012a 009a009f 009e009b 00970095 .6.*............
0091008a 0081007e 00810089 00880196 ................
012f0142 009c009c 009a0096 00920090 ./.B............
008b0084 007c007d 00800088 00a400d6 ................
00fc00e6 00e700a3 00940090 008b008b ................
0087007f 00760078 007d0084 00c50065 .....v.x.......e
0025001f 008d0092 008f008b 00860087 .%..............
00810079 00700075 007c0081 005e0027 ...y.p.u.......'
00290022 005b008c 008a0086 00810081 .)."............
007c0074 006c0071 0078007f 0049002e ...t.l.q.x...I..
00310044 00320087 00860081 007d0079 .1.D.2.........y
0076006e 006700de 00ed00fd 0110011f .v.n.g..........
012a0136 013d0141 0141013c 0133012c .*.6...A.A.<.3.,
01210117 010800dd 00ea00fb 010c011b .!..............
01260132 013b013f 013e0139 0130012b .&.2.....>.9.0.+
01220118 010700e0 00ea00fa 01070116 ."..............
0124012f 013c0141 013e0138 0132012d .$./.<.A.>.8.2.-
0125011a 010b00e9 00ef00fc 01050111 .%..............
0121012c 013d0143 0140013b 01330130 .!.,...C.....3.0
0126011a 010d00f1 00f90104 0107010f .&..............
011c0129 013c0143 0142013d 0134012f ...).<.C.B...4./
0126011a 010e00f6 01030106 0108010e .&..............
01180125 01370145 01450140 0135012d ...%.7.E.E...5.-
01240119 010c00f9 01040106 010b010f .$..............
01160123 0132013f 01460141 0134012c ...#.2...F.A.4.,
01210116 010700f8 01030104 01090123 .!.............#
01160124 012e0139 013d013b 01320129 ...$...9.....2.)
011c0111 010500f4 00fc0100 010b0118 ................
0129013e 012b0134 01340132 012b0124 .).>.+.4.4.2.+.$
0118010c 010000ed 00f60102 01080137 ...............7
01ba0189 0128012f 012e012a 0123011f .....(./...*.#..
01120106 00f900ec 00f10104 010501e8 ................
02990280 0125012d 012b0124 011c0118 .....%.-.+.$....
010d00ff 00ef00eb 00f40103 010402b3 ................
028e02ba 012c0128 0124011c 01150110 .....,.(.$......
010600f8 00e600e9 00f30100 014a01cd .............J..
021a01ea 01e4012f 011c0113 010b0108 ......./........
00fe00ed 00de00e2 00ec00fb 01a900d6 ................
004d0040 012d0119 0115010b 01000100 .M...-..........
00f500e5 00d500dc 00e900f5 00b10046 ...............F
004d0041 00af0111 010c0103 00f900f8 .M.A............
00eb00dc 00cd00d6 00e500f2 007f0051 ...............Q
00520078 00590109 010500fc 00f100eb .R.x.Y..........
00e200d4 00c500df 00ef00fe 01110121 ...............!
012b0137 013e0142 0142013e 0134012d .+.7.>.B.B.>.4.-
01220118 010900de 00eb00fc 010d011c ."..............
01280133 013c0140 013f013b 0132012c .(.3.<.......2.,
01230119 010800e1 00eb00fb 01080117 .#..............
01250130 013d0142 013f013b 0133012e .%.0...B.....3..
0128011b 010d00ea 00f000fc 01060112 .(..............
0122012d 013e0145 0141013c 01350132 .".-.>.E.A.<.5.2
0128011b 010e00f2 00fa0105 01080110 .(..............
011e012a 013d0146 0143013e 01350130 ...*...F.C.>.5.0
0128011b 010f00f8 01040107 01090110 .(..............
01190126 01380147 01470141 0136012e ...&.8.G.G.A.6..
0125011a 010d00fb 01050107 010d0110 .%..............
01170124 01340141 01470142 0135012d ...$.4.A.G.B.5.-
01220117 010800fa 01040105 010b0123 .".............#
01170125 012f013b 013e013c 0133012a ...%./...>.<.3.*
011f0112 010600f5 00fd0102 010c0119 ................
0129013d 012c0135 01350133 012c0125 .)...,.5.5.3.,.%
0119010d 010300ef 00f80103 01090137 ...............7
01b80187 01290130 012f012c 01240120 .....).0./.,.$..
01150108 00fa00ed 00f20105 010601e4 ................
029a027f 0128012e 012c0125 011f011a .....(...,.%....
010f0102 00f000ec 00f50104 010502b9 ................
029402bc 012c012a 0125011e 01170111 .....,.*.%......
010700f9 00e700ea 00f40102 014a01cb .............J..
021e01ec 01e1012f 011e0115 010d0109 ......./........
00ff00ef 00df00e5 00ed00fc 01b000dd ................
00510041 0135011b 0116010d 01030102 .Q.A.5..........
00f800e6 00d600de 00eb00f6 00b00046 ...............F
004d0041 00b00113 010e0105 00fb00f9 .M.A............
00ed00dd 00ce00d7 00e700f3 007f0051 ...............Q
00530077 005a010b 010600fd 00f200ec .S.w.Z..........
00e300d4 00c600c0 00cc00d9 00e900f4 ................
00fe0107 010c0110 010f010b 010200fc ................
00f400eb 00df00bf 00ca00d7 00e500f1 ................
00fa0103 0109010d 010c0107 00ff00fa ................
00f300eb 00de00c1 00ca00d6 00e100ec ................
00f80102 0109010e 010b0107 00ff00fb ................
00f500eb 00df00c6 00cc00d7 00df00e9 ................
00f500fe 010b010f 010d0107 010000fd ................
00f400eb 00e000cc 00d400dd 00e100e8 ................
00f200fc 0109010f 010e0108 010000fc ................
00f400eb 00e100cf 00d900de 00e100e7 ................
00f000fa 01060110 0110010b 010000fb ................
00f300ea 00df00d2 00da00de 00e300e8 ................
00ed00f8 0104010d 010f010c 010000fa ................
00f000e7 00dc00d0 00d900dd 00e200e2 ................
00ed00f5 01000108 01090107 00fe00f6 ................
00ec00e3 00d900cd 00d500d9 00e200c5 ................
00f500e2 00fe0105 01040100 00fa00f3 ................
00e900e0 00d600c9 00d000da 00e100dc ................
0129010c 00fd0102 010000fc 00f400f0 .)..............
00e600dc 00d000c7 00cd00dc 00de0153 ...............S
01b901a6 00fc0100 00fe00f8 00f000eb ................
00e100d6 00ca00c7 00cf00da 00de01f8 ................
01b801d4 00ff00fd 00fa00f2 00eb00e6 ................
00dd00d0 00c300c5 00ce00d9 00f90133 ...............3
0166014a 014900fc 00f400ec 00e500e0 .f.J.I..........
00d700ca 00bd00c1 00ca00d5 0124009c .............$..
003f0035 00d600ef 00f000e7 00de00da ...5............
00d200c4 00b700bc 00c600d0 00930037 ...............7
003e0037 009400ef 00ea00e2 00d800d4 .>.7............
00cb00bd 00b100b8 00c300ce 0063003d .............c..
003c0052 004700e9 00e600dd 00d300cc .<.R.G..........
00c300b8 00ad0000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c00000 06c00000 06c00000 ................
06c00000 06c0 ......
UserComment: :landscape:
FlashPixVersion: 0100
ColorSpace: 1
ExifImageWidth: 4672
ExifImageLength: 3104
InteroperabilityOffset: 5582
SensingMethod: 2
FileSource: 
SceneType: 
CustomRendered: 0
ExposureMode: 0
WhiteBalance: 0
FocalLengthIn35mmFilm: 450
SceneCaptureType: 0
Contrast: 2
Saturation: 0
Sharpness: 2
SubjectDistanceRange: 3

INTEROP

InterOperabilityIndex: R98
InterOperabilityVersion: 0100

ƒ^ƒCƒgƒ‹: ‘åãé
ƒJƒƒ‰: PENTAX K20D
ƒVƒƒƒbƒ^[‘¬“x: 1/1000 sec
i‚è: F5.8
Å“_‹——£: 300 mm
Å“_‹——£(35mmŠ·ŽZ): 450 mm
ISO: 200
˜Io•â³: 0 EV
ƒtƒ‰ƒbƒVƒ…: •sŽg—p
“úŽž: 2009:02:20 10:34:58
‰æ‘œ‚ÌŒü‚«: 1
ŒÅ’è: ŽèŽ‚¿
‰æ‘œ•: 4672
‰æ‘œ‚: 3104
‰æ‘œ”ä: 33/50
ƒRƒƒ“ƒg: :landscape:
ƒtƒH[ƒJƒXƒ‚[ƒh: AF-S
ƒzƒƒCƒgƒoƒ‰ƒ“ƒX: ƒI[ƒg
ŽB‰eƒ‚[ƒh: i‚è—Dæ
LensID: 07ec
ƒŒƒ“ƒY: smc PENTAX-DA 55-300mm F4-5.8 ED
LensID‚ɂ‚¢‚Ä: 16i“ñŒ…(0x0000)‚ÌLensID‚ÍK10D‚ÅŽB‰e‚µ‚ÄŠm”F‚µ‚½AMakerNote‚Ì0x003fƒ^ƒO‚Ì’l‚Å‚·B0x0000a, b‚È‚Ç‚Í“¯‚¶ID‚̃Œƒ“ƒY‚ðŽ¯•Ê‚·‚邽‚߁A“–ƒXƒNƒŠƒvƒg‚Å“ÆŽ©‚ÉŠ„‚è“–‚Ä‚½ƒR[ƒh‚Å‚·BXX01‚Ȃǂ̓Rƒ“ƒpƒNƒgƒfƒWƒJƒ—p‚É“–ƒXƒNƒŠƒvƒg‚Å“ÆŽ©‚ÉŠ„‚è“–‚Ä‚½ƒR[ƒh‚Å‚·B
LensID‚̃ŠƒXƒg


ERR no image: http://c5x.org/lib/af.pngtop è¾žæ›¸ ã‚«ã‚¯ãƒ†ãƒ« ç§‘å­¦ Web制作 URL短縮 å†™çœŸç´ æ 2ch倉庫  more≫ 
Copyright © by ★l'OURS, Update: 2011-05-03 21:22 webmaster@ours.be

カスタム検索


ERR no image: http://c5x.org/lib/mb_ezweb.gifERR no image: http://c5x.org/lib/mb_imode.gifERR no image: http://c5x.org/lib/mb_yketai.gif
URLをメール
携帯ではご覧になれないページもあります。
147-30